Річна фінансова та консолідована звітність

Аудиторський висновок щодо річної фінансової звітності Товариства з Обмеженою Відповідальністю «ІНТЕРФІН КОМПАНІ» за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2018 року.

Звіт щодо аудиту фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю « Інтерфін Компані » за період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року станом на 31.12.2019 року.

Звіт незалежного аудитора щодо надання обгрунтованої впевненності щодо звітних даних Товариства з обмеженою відповідальністю « Інтерфін Компані » за 2019 р.

Звіт щодо аудиту фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю « Інтерфін Компані » за період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року станом на 31.12.2020 року.

Звіт незалежного аудитора щодо надання обгрунтованої впевненності щодо звітних даних Товариства з обмеженою відповідальністю « Інтерфін Компані » за 2020 р.