A B
1
Найменування юридичної особи, у тому числі скорочене (за наявності) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРФІН КОМПАНІ» (ТОВ «ІНТЕРФІН КОМПАНІ»)
2
Ідентифікаційний код юридичної особи 42022566
3
Розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) Розмір : 3000000,00 грн.
4
Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників (учасників); прізвище, ім’я, по батькові за наявності), країна громадянства, місце проживання, якщо засновник – фізична особа; найменування, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник – юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФЕШЕНЛ ІНВЕСТ», Код ЄДРПОУ:41863873, Країна резиденства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 01025, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 7, офіс 1, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 3000000,00
5
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник — юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника БЕВЗА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА, Україна., Україна, 54058, Миколаївська обл., місто Миколаїв, вул.Лазурна, будинок 20А, квартира 17. Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 95 Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФЕШЕНЛ ІНВЕСТ», 41863873
6
Схематичне зображення структури власності ТОВ “ІНТЕРФІН КОМПАНІ”

Остаточні ключові учасники ТОВ “ІНТЕРФІН КОМПАНІ”

Власники істотної участі ТОВ «ІНТЕРФІН КОМПАНІ»

7
Види діяльності 64.92 Інші види кредитування (основний)
8
Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи Наглядова рада в фінансовій установі не утворювалася (законодавством обов’язкове утворення наглядової ради не вимагається).
Виконавчий орган: одноосібний — Директор.
9
Відомості про керівника юридичної особи, про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи САДОВСЬКА ЛІНА ОЛЕКСІЇВНА — Директор
САДОВСЬКА ЛІНА ОЛЕКСІЇВНА не володіє частками статутного капіталу фінансової установи.
10
Інформація для здійснення зв’язку Телефон 1: +38(093)-380-75-88, Адреса електронної пошти: interfin.kompani@gmail.com
11
Дані про відокремлені підрозділи фінансової установи: Відокремлені підрозділи у фінансовій установі не утворювались.
12
Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи Провадження у справі про банкрутство не порушувалось
Процедура санації не застосовувалась
13
Рішення про ліквідацію фінансової установи Не приймалось
14
15
Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі:
16
Ліцензія видана провадження господарської діяльності з надання фінансової послуги (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.
Ліцензія видана у бездокументарній формі: Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 25.06.2019 № 1207
Переоформлення ліцензії не проводилось.
Рішення про тимчасове зупинення ліцензії не приймалось.
Ліцензія чинна.
Дозволи фінансовій установі не видавались
17